ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา2564 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อบัณทิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชมานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

ประกาศรายชื่อบัณทิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชมานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2562 (วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

บัณทิตที่ประสงค์ขอเลือนรับ และไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

บัณทิตที่ประสงค์ขอเลือนรับ

และไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2562 (วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

สามารถยื่นคำร้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (R.25) ผ่านทาง E-Mail ดังนี้

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และรับเอกสารทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

และรับเอกสารทางการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ครั้งที่ 1)

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่