ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0619  DSC_0621  DSC_0622  DSC_0623

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่(TCAS) การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่(TCAS) การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1

ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

สมัครคลิกที่นี่

22429125_1495471780488634_371148188_o

22375178_1495445237157955_438487723_o

ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปช.แผนยุทธศาสตร์สวท._171009_0007

ปช.แผนยุทธศาสตร์สวท._171009_0001  ปช.แผนยุทธศาสตร์สวท._171009_0004

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีการสร้างมารตฐานการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีการสร้างมารตฐานการจัดทำ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

 

KM ปีการศึกษา 2560_171005_0004  KM ปีการศึกษา 2560_171005_0005  KM ปีการศึกษา 2560_171005_0027  KM ปีการศึกษา 2560_171005_0028

ประชุมหัวหน้าแผนกงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมหัวหน้าแผนกงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

DSC_0607  DSC_0608  DSC_0609  DSC_0615

หน้า 1 จาก 2912345...10152025...หน้าสุดท้าย »