กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส.(I) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส.(I)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

สำหรับผู้สมัครที่สมัคร ในรอบระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้สมัครที่สมัคร

ในรอบระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

สอบวันที่ 1 – 3 เมษายน 2563 เข้ากลุ่มสอบได้ที่ QR Code ด้านล่าง

กำหนดการยื่อขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

กำหนดการยื่อขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกที่นี่

สาขาวิชาดังนี้