การประชุมชี้แจงสนามสอบ (V-NET) ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบ

ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับ ปวส. 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ คลิก…

 

file present การประชุมชี้แจงสนามสอบ (V-NET) ของศูนย์สอบ มทร..อีสาน ปีการศึกษา 2558