ประมวลภาพ การจัดประชุม (V-NET)

ประมวลภาพการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 10 กพ. 2559

DSC_0304 DSC_0302 DSC_0301 DSC_0300 DSC_0296 DSC_0290 DSC_0268 DSC_0252 DSC_0266DSC_0254