แจ้งเปิดรับสมัคร ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)

banner 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม รอบที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ : ระบบรับตรง

 

ดูรายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2559

การสมัครสอบ

1.  สมัครด้วยตนเองที่อาคาร 35 ชั้น 2

2. สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่!

 

โดยมีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔  ปี   

  • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

สาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม, ประติมากรรม,ศิลปะภาพพิมพ์)

สาขา ออกแบบเซรามิก

สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ต่อเนื่อง/เทียบโอน

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขา วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

 

ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขา การเงิน

สาขา การตลาด

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขา ช่างโลหะ

สาขา ช่างยนต์

สาขา ช่างยนต์ – เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

สาขา ช่างจักรกลหนัก

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่!