«

»

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

คลิกเพื่อดูประกาศ (ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ คลิกที่นี่)

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม