«

»

ประชุมรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ครั้งที่ 1 / 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ความจุ 51 ที่นั่ง) ชั้น 2 (อาคาร 35)

DSC_0497 DSC_0502 DSC_0505 DSC_0517