ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปช.แผนยุทธศาสตร์สวท._171009_0007

ปช.แผนยุทธศาสตร์สวท._171009_0001  ปช.แผนยุทธศาสตร์สวท._171009_0004