อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

อบรมการยื่นสำเร็จการศึกษาการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา, ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2560

อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0029อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0031
อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0050
อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0019
 อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0063  อบรมการยื่นสำเร็จฯ_171130_0026