«

»

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2560

อบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS

และการเตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

 

20171208  20171209  201712024  201712042