«

»

การประชุม KM RMUT+2 ครั้งที่ 11 ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้แนวคิด การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

การประชุม KM RMUT+2 ครั้งที่ 11

ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้แนวคิด

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวน 131 ผลงาน และผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน

ณ ห้องประชุมตะโกราย 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร35)

28164290_1663463283736842_7762111443420605386_o  28336715_1663465030403334_6164481122237841067_o

28337637_1663462850403552_2650432163992867398_o   28161490_1664741556942348_8827873158439800330_o  28234882_1664743553608815_6355224948944474971_o  28235222_1664743700275467_804406697233328716_o