«

»

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

กำหนดการสอบและสถานที่สอบ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 

เปลี่ยนแปลงวันสอบ