«

»

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (รอบ 3.5) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา  2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (รอบ 3.5) ฉบับที่ 2

(ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โปรดคลิกที่นี่

pic322222