กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพรชบูรณ์

กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลโครงการเรียนฟรี 15 ปี

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองศรีเทพ

ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพรชบูรณ์

 

DSC_0025ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0017 ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0012

ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0014     ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0015 ต้อนรับแขก (30 พ.ย.)_๑๘๑๑๓๐_0017     DSC_0001-2