ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

 

ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

 

Port62