«

»

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

DSC_0831

DSC_0827 DSC_0823DSC_0832 DSC_0833