การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0092

DSC_0085 DSC_0086 DSC_0095 DSC_0088