ล่วงลุแห่งกาลล่วงสมสมัย รัชกาลที่ ๑๐ แห่งผองไทยปกป้องหล้า จะสืบสาน รักษา ด้วยธรรมา เพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎร ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

ล่วงลุแห่งกาลล่วงสมสมัย รัชกาลที่ ๑๐ แห่งผองไทยปกป้องหล้า

จะสืบสาน รักษา ด้วยธรรมา เพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎร

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

15676552_1860548987522485_5143000976915850219_o