ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) ฉบับที่ 2

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

 

รับตรงรอบที่ 5

 

สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

      ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

      สามารถติดต่อได้ที่ 044 – 233000 ต่อ 5011 – 5012