ข้อควรปฏิบัติในการแต่งกาย วันซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33/2561 ณ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

ข้อควรปฏิบัติในการแต่งกาย วันซ้อมย่อย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33/2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

ศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.oapr.rmuti.ac.th/congratulation/HTML/index.html
Pic