ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2562

ประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0229 DSC_0221 DSC_0225 DSC_0226