กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://regis.rmuti.ac.th/regis/?p=2978

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่