รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง

เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 12 มีนาคม 2563 และรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 – 12 มีนาคม 2563

ประกาศและคุณสมบัติการรับสมัครคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่