นักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ชำระเงิน ได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในทะเบียนประวัติ ตามขั้นตอนดังนี้

นักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ชำระเงิน ได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในทะเบียนประวัติ ตามขั้นตอนดังนี้

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่