ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563

รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ฉบับที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่