การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 2 รอบโควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563

รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 – 18 มีนาคม 2563 

ประกาศและคุณสมบัติการรับสมัครคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่