กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส.(I) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน มส.(I)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่