รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี และประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 2 รอบโควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี

และประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา 2563

รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกคลิกที่นี่

– คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 เมษายน 2563

เฉพาะคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นำส่ง PORTFOLIO เพิ่มเติม ส่งผลงาน *ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 ภายในเวลา 09.00 – 16.00 น. E-mail ตามประกาศ http://www.oapr.rmuti.ac.th/2016/wp-content/uploads/2020/03/T2.pdf