กำหนดการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

กำหนดการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
http://regis.rmuti.ac.th/regis/?author=1

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่