รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติคลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่