กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

(ปริญญาโทและปริญญาเอก)

ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกคลิกที่นี่