รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประจำปีการศึกษา 2563

: รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคลิกที่นี่

รายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคลิกที่นี่