ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดดังเอกสารประกาศ