สวัสดีปีใหม่ 2564 จากใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

จากใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน