ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน จัดงานทําบุญ บายศรี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564

ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน
จัดงานทําบุญ บายศรี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564
Happy New Year 2021 📣📣📣