กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และรับเอกสารทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

และรับเอกสารทางการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่