บัณทิตที่ประสงค์ขอเลือนรับ และไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

บัณทิตที่ประสงค์ขอเลือนรับ

และไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2562 (วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

สามารถยื่นคำร้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (R.25) ผ่านทาง E-Mail ดังนี้

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คลิกที่นี่