สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

Author's posts

RMUTI OPEN HOUSE ” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 8 “ ในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563

RMUTI OPEN HOUSE ” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อ …

Continue reading

สาขาที่เปิดในรอบ OPEN HOUSE เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 8

สาขาที่เปิดในรอบ OPEN HOUSE เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ …

Continue reading

กำหนดการเปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการเปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣📣 RMUTI OPEN HOUSE ” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 8 ” ในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 📣📣📣

RMUTI OPEN HOUSE ” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…ส …

Continue reading

มทร.อีสาน จับมือ JOB BKK ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ …

Continue reading