ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง (รอบที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

กำหนดการประมวลผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

63010

กำหนดการประมวลผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศ …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

DSC_0046

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเ …

อ่านต่อ… »

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษา รบ. Transcript และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

10.ประกาศรับเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้สำเร

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษา รบ. Transcript และตรวจสอบราย …

อ่านต่อ… »

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๔ การรับตรงอิสระ

pic32

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

อ่านต่อ… »