ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

โควตาปิด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว ระบบโควตาเค …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

DSC_0432

การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

DSC_0373

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ …

อ่านต่อ… »

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

394357

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึ …

อ่านต่อ… »

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

DSC_0326

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย …

อ่านต่อ… »