ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง

รับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครค …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 TCAS (Portfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS) รอบที่ ๒ รอบโควตา

Tcas2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

อ่านต่อ… »

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาทางการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศรับใบรับรองสภา 1-61

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาทางการศึกษา ประจำภาคการศึกษาท …

อ่านต่อ… »

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษา 1-61-I

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศ …

อ่านต่อ… »