Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อบัณทิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชมานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

ประกาศรายชื่อบัณทิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชมานปริญญาบัต …

Continue reading

บัณทิตที่ประสงค์ขอเลือนรับ และไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

บัณทิตที่ประสงค์ขอเลือนรับ และไม่เข้ารับพระราชทานปริญญา …

Continue reading

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และรับเอกสารทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และรับเอกสารทางก …

Continue reading

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ครั้งที่ 1)

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นขอส …

Continue reading