ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

นักศึกษาที่ขอยื่นสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่น 2-60 - เพิ่มเติม

นักศึกษาที่ขอยื่นสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ป …

อ่านต่อ… »

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึึกษา 2561

41955

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึึกษา 256 …

อ่านต่อ… »

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

41951

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ …

อ่านต่อ… »