ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

31333

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

DSC_0262

การประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเ …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

241626

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

DSC_0202

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ …

อ่านต่อ… »

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

กำหนดการรับเอกสารและรายชื่อผู้สำเร็จการ

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้สำเร็จกา …

อ่านต่อ… »