ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการยื่นขอสำเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

S__9682969

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา และเต …

อ่านต่อ… »

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

S__9682947

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 1/2560 สามารถตรวจส …

อ่านต่อ… »

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

S__35946529

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …

อ่านต่อ… »

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บัณฑิต สั่งจองภาพถ่ายและชำระเงินได้ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง และใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โดมหลังคาลานอเนกประสงค์ (โรงยิม)

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บัณฑิต สั่งจองภาพถ่ายและชำระเงิน …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การแต่งกายและก …

อ่านต่อ… »