ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับใบแสดงผลการศึกษา (รบ.,Transcript) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับเอกสารสาขาวิชาการบัญชี 58

ประกาศรับใบแสดงผลการศึกษา (รบ.,Transcript) สำหรับนักศึก …

อ่านต่อ… »

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ยื่นสำเร็จ 3-60

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

นักศึกษาที่ขอยื่นสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่น 2-60 - เพิ่มเติม

นักศึกษาที่ขอยื่นสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ป …

อ่านต่อ… »