Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองคุณวิฒิ , ใบประกาศนียบัตร

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถติดต …

Continue reading

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครค …

Continue reading