ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

ประชุมการจัดทำปฏิทินการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0763

ประชุมการจัดทำปฏิทินการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมว …

อ่านต่อ… »

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

DSC_0750

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio)

Port62

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

อ่านต่อ… »