ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

DSC_0373

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ …

อ่านต่อ… »

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

394357

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึ …

อ่านต่อ… »

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

DSC_0326

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุง SAR สำนัก/มหาวิทยาลัย …

อ่านต่อ… »

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

31334

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา …

อ่านต่อ… »

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

31333

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ …

อ่านต่อ… »