ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

18873

กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ …

อ่านต่อ… »

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลาพักการศึกษา / การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

18800

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลาพักการศึกษา / การรักษาสถา …

อ่านต่อ… »

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

S__10207240

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 คลิก …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๑ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา

R3

การเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีกา …

อ่านต่อ… »