ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ …

อ่านต่อ… »

การประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2560

S__18063390

การประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระบบโควตาเครือข่ายสถา …

อ่านต่อ… »

โครงการพัฒนากิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day

DSC_0672

โครงการพัฒนากิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day สำนักส่งเสริม …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบ …

อ่านต่อ… »