ข่าวประชาสัมพันธ์

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS

ยื่นสำเร็จการศึกษา 3.59

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ที่คามดว่าจะสำเ …

อ่านต่อ… »

ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา

ประกาศ งานทะเบียนรับเอกสาร 2.59

ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา * นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษ …

อ่านต่อ… »

การตรวจติดตามคุณภาพภายในจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

DSC_0246

การตรวจติดตามคุณภาพภายในจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 2 &# …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีกา …

อ่านต่อ… »

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (วุฒิ ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับน …

อ่านต่อ… »