ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

สาขาที่เปิดรับ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้ …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

กำหนดการซ้อมย่อยและถ่ายรูปหมูบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

17148840_1288148167887664_2051304290_o

กำหนดการซ้อมย่อยและถ่ายรูปหมูบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลย …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ …

อ่านต่อ… »

การประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2560

S__18063390

การประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …

อ่านต่อ… »