ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

webpasasom1

“โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเ …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจาปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิช …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชา …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

banner-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชา …

อ่านต่อ… »

กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

15052044_1181235425245606_855585341_o

กำหนดการวันลงทะเบียน และชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนเรียน …

อ่านต่อ… »