Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

Continue reading

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จ …

Continue reading

ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (Admission 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading