ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึึกษา 2561

41955

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึึกษา 256 …

อ่านต่อ… »

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

41951

กำหนดการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ …

อ่านต่อ… »

การประชุม KM RMUT+2 ครั้งที่ 11 ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้แนวคิด การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

28337637_1663462850403552_2650432163992867398_o

การประชุม KM RMUT+2 ครั้งที่ 11 ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

อ่านต่อ… »