Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำ …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เลื่อนการ …

Continue reading

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองสภา และ ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองสภา และ ใบประกาศนี …

Continue reading

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 คู่มือนักศึกษาคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading