ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบเพิ่มเติม

banner TO

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง  รายชื่อผ …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2559

banner ป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการส …

อ่านต่อ… »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

bannerT2

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขย …

อ่านต่อ… »

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

สาขาที่เปิดรับ

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาช …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

banner6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรว …

อ่านต่อ… »