Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู …

Continue reading

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

Continue reading

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563       – …

Continue reading

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครค …

Continue reading

ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและรับชุดนักศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอแจ้งกำห …

Continue reading