ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงวันสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เปลี่ยนแป …

อ่านต่อ… »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

DSC_0006

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 8 กุมภ …

อ่านต่อ… »

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

33503

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ระหว่างว …

อ่านต่อ… »

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองคุณวิฒิ, ใบประกาศนียบัตร

ประกาศ งานทะเบียนรับเอกสาร 160 เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองคุณวิฒิ …

อ่านต่อ… »

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ ๑/๒

pic2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

อ่านต่อ… »