Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนกำหนดการวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แจ้งเลื่อ …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมั …

Continue reading

❗️❗️❗️ ประกาศแจ้ง ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ ระบบโควตา Open House ❗️❗️❗️

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้เพียง 1 สาขา เท่านั้น …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบโควตา OpenHouse

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบโควตา …

Continue reading

แจ้งเลื่อนกำหนดการวันประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แจ้งเลื่อ …

Continue reading