ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

bannerT2

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขย …

อ่านต่อ… »

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

สาขาที่เปิดรับ

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาช …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559

banner6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรว …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559

banner4

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   …

อ่านต่อ… »

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)

banner3

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เ …

อ่านต่อ… »